Image
PENGENALAN PENGURUSAN KESELAMATAN KONTRAKTOR

Portal Pengurusan Keselamatan Kontraktor ini adalah sistem atas talian ‘one stop center’ untuk rujukan dan panduan berkaitan aspek keselamatan & kesihatan pekerjaan (KKP) bagi semua kontraktor lantikan UMP. Kontraktor lantikan UMP adalah tertakluk kepada semua peraturan KKP yang telah ditetapkan dan kontraktor perlu memastikan kesemua pekerja dibawah seliaannya mematuhi segala peraturan tersebut sepanjang bekerja didalam kawasan UMP.

TINDAKAN KONTRAKTOR SEBELUM MENGEMUKAKAN TAWARAN SEBUTHARGA @ TENDER

Kontraktor DIWAJIBKAN untuk memahami kesemua keperluan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) yang dinyatakan didalam video dan dokumen dibawah sebelum mengemukakan sebarang tawaran sebutharga @ tender kerana kontraktor perlu memastikan setiap implikasi kos yang melibatkan KKP perlu dimasukkan ke dalam kos keseluruhan projek. Ini bagi memastikan kontraktor  dapat mempraktiskan amalan KKP yang baik sekiranya dianugerahkan projek tersebut.

Peraturan Umum:
Taklimat Pengurusan Kontraktor –
Aspek KKP 
 
 Buku Panduan
KKP UMP

(PDF VERSION)

(FLIPBOOK)

(VIDEO)

(PDF VERSION)

(FLIPBOOK)

(VIDEO) 

Peraturan Spesifik Berdasarkan Skop Kerja:

 Kerja
Lanskap
Kerja
Pencucian
 Kerja Pembinaan
& Penyelenggaraan

(PDF VERSION)

(FLIPBOOK)

 (VIDEO)

(PDF VERSION)

(FLIPBOOK)

 (VIDEO)

(PDF VERSION)

(FLIPBOOK)

 (VIDEO)

Prosedur & Garis Panduan KKP
Prosedur Bekerja Di Tempat Tinggi - Muat Turun
Garis Panduan Kerja Selamat Pekerja Pembersihan Jalan Raya - Muat Turun
Tatacara Kerja Selamat Bagi Aktiviti Pembersihan Lantai - Muat Turun
Guidelines For Safe Use Of Ladder - Download
Guidelines For Safe Use Of Mobile Scaffold - Download
TINDAKAN KONTRAKTOR SELEPAS DIANUGERAHKAN KONTRAK
Image

VIDEO TAKLIMAT PENGURUSAN KONTRAKTOR BAGI ASPEK KKP


Kontraktor diwajib menonton dan memahami isi kandungan Taklimat Pengurusan Kontraktor Bagi Aspek KKP yang menerangkan peraturan-peraturan KKP yang digunapakai didalam premis UMP.

KLIK UNTUK VIDEO TAKLIMAT

PENILAIAN KONTRAKTOR BAGI ASPEK KKP


Selepas menonton video Taklimat Pengurusan KKP Kontraktor, Kontraktor diwajibkan mengambil Penilaian Kontrakor Bagi Aspek KKP dan memenuhi skor minima yang diperlukan sebelum boleh melaksanakan kerja didalam premis UMP.

KLIK UNTUK PENILAIAN

BORANG
PERMIT KERJA
(PTW)


Kontraktor diwajibkan mengisi borang PTW, menyerahkan salinan PTW kepada PIC yang dinyatakan didalam PTW dan memaparkan PTW dikawasan kerja sepanjang tempoh kerja.


KLIK UNTUK BORANG PTW

KLIK UNTUK MUAT NAIK PTW

DOKUMEN PENGURUSAN KONTRAKTOR BAGI ASPEK KKP


Disediakan pautan dokumen bagi skop Pengurusan Kontraktor Bagi Aspek KKP;

i. Prosedur Pengurusan Kontraktor (Aspek KKP) – KesKo Program

ii. Carta Alir

iii. Soalan Lazim (FAQ)