OSH Coordinator Kit

 

(A) PENGENALAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) BAGI PENYELARAS KKP PTJ

1. Slide Pengenalan KKP bagi Penyelaras KKP PTj boleh dimuat turun disini (Download)

 

(B) GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KKP DI PTJ

1. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ & RP (JKKP-PTJ & RP) (Download)

2. Prosedur Perlaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Kategori: Makmal/Bengkel (Download)

3. Prosedur Perlaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Kategori: Residen Pelajar (Download)

3. Prosedur Perlaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Kategori: Pejabat Pentadbiran (Download)

 

(C) PENILAIAN KENDIRI BERASASKAN PPU KKP PERINGKAT PTJ & RP

Bagi menambahbaik sistem rekod pelaksanaan KKP di peringkat PTj, pihak OSHMO telah memperkenalkan borang Penilaian Kendiri Berasaskan PPU KKP Peringkat PTJ & RP secara atas talian bagi memudahkan Penyelaras mengemaskini perlaksanaan KKP. Penilaian kendiri ini menyenaraikan PPU KKP yang perlu dilaksanakan di peringkat PTj bagi memastikan perlaksanaan KKP yang baik dan PPU KKP ini juga diantara kriteria yang dinilai semasa Audit Penarafan KKP yang diadakan setiap tahun.

Tambahan pula, hasil penilaian kendiri ini akan dipaparkan secara interaktif di 'DASHBOARD PENCAPAIAN PPU KKP PTJ & RP' untuk memudahkan Penyelaras, Ketua PTj dan OSHMO untuk memantau secara ‘live tracking’ pelaksanaan PPU KKP di PTJ & RP.

Penyelaras dimohon mengemaskini borang Penilaian Kendiri Berasaskan PPU KKP Peringkat PTJ & RP ini sebelum 25hb bagi setiap suku tahun (setiap suku tahun adalah pada bulan Mac, Jun, September & Disember) bagi melancarkan proses kemaskini borang penilaian tersebut.

1. Borang Penilaian Kendiri Berasaskan PPU KKP Peringkat PTJ & RP boleh dicapai disini (Link)

2. Panduan pengisian borang Penilaian Kendiri Berasaskan PPU KKP Peringkat PTJ & RP boleh dimuat turun disini (Download)

3. Paparan Dashboard Pencapaian PPU KKP PTJ & RP boleh dilihat disini (Link)

 

(D) BORANG SENARAI SEMAK AUDIT PENARAFAN KKP UMP

Borang senarai semak Audit Penarafan KKP UMP ini adalah senarai semak yang digunakan bagi proses audit tahunan yang dijalankan oleh Pihak OSHMO. Penyelaras PTj boleh merujuk kepada elemen yang terdapat dialam senarai semak ini bagi melaksanakan amalan KKP yang baik di PTj.

Borang senarai semak Audit Penarafan KKP UMP boleh dimuat turun disini (Download)

 

(E) TEMPLET MINIT MESYUARAT & SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA

Pemeriksaan tempat kerja hendaklah dilaksanakan setiap 3 bulan (4 kali setahun) dan hasil pemeriksaan tempat kerja perlulah dibentangkan di dalam Mesyuarat JKKP Peringkat PTJ/RP.

Templet minit mesyuarat boleh dimuat turun di sini (Download)

Borang pemeriksaan tempat kerja boleh dimuat turun di sini (Download) | PTJ Pentadbiran (Download)

Borang Pemeriksaan Aspek KKP Bagi Acara Majlis (Download)

 

(F) RUJUKAN PERUNDANGAN

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) (Link)

2. Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139) (Link)

3. Peraturan Di Bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) (Link)

4. Peraturan Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139) (Link)


Print   Email